AutiTotaal

Nadat de diagnose autisme, of een vorm van autisme, gesteld is blijven er vaak voor de ouders en jongere nog heel wat vragen over. Vragen waar u niet direct antwoord op weet.
AutiTotaal probeert samen met u een antwoord te vinden op uw vragen. Indien u de hulp inroept  van AutiTotaal wordt er eerst samen met u in een intake gesprek gekeken welke hulpvraag u heeft. Samen met u wordt een handelingsplan opgesteld dat het best een antwoord geeft op uw vraag. Dan volgt een huisbezoek/ kennismaking met de jongere met autisme.


klokken

Diensten

Afhankelijk van de hulpvraag zijn vele begeleidingsvormen mogelijk, zoals: