AutiTotaal

Werkwijze

spellen

Visie

Jongeren en volwassenen met een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben net als ieder ander recht op “er zijn”. Dit is soms moeilijk voor de mensen met en zonder autisme. Ook de mensen met autisme hebben recht op begrip, om begrepen te worden.
Vanuit deze visie werkt AutiTotaal. AutiTotaal probeert een brug te slaan tussen de twee werelden door begrip en kennis over autisme. Ze focust zich daarbij niet alleen op het autisme maar heeft juist veel aandacht voor de jongere, zijn verlangens, hobby’s, en interesses.

Het logo van AutiTotaal probeert dat ook duidelijk te maken. De mens met autisme staat centraal door de planeten die hier om heen draaien. De planeten zijn de begeleidingsvormen. Ze zijn allen verschillend van inhoud.
Ook de grootte symboliseert de intensiteit van de begeleiding. De opening tussen de kleinste en grootste planeet laat de weg naar zelfstandigheid zien.
Vanuit deze visie probeert AutiTotaal de best mogelijk op de persoon afgestemde begeleiding te geven. Maatwerk dus.


aan het werk

Werkwijze

De begeleiding van de kinderen vindt in de meeste gevallen plaats in de thuissituatie, de plaats waar de kinderen zich het veiligst voelen. Afhankelijk van de vraag wordt dan een van de begeleidingsvormen gegeven zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie of een andere vorm. Groepsbijeenkomsten evenals de oudergesprekken vinden plaats op het kantooradres.
De begeleidingsmomenten duren 1 uur. Binnen dat uur is er ook ruimte om samen iets leuks te doen, een spelletje, knutselen of iets anders dat de jongere graag doet.

Een keer in de drie maanden organiseert AutiTotaal een activiteit waar meerdere jongeren aan kunnen deelnemen. Dit wordt gedaan om zo datgene wat geleerd is in de individuele begeleiding in de praktijk te kunnen toepassen en om andere jongeren met autisme te leren kennen en te kunnen genieten van een gemeenschappelijke activiteit.


Betalingen

De begeleiding kan betaald worden vanuit een PGB budget of privé. Zie de gegevens onder "informatie & Contact"
Aan een telefonisch consult of een consult per email waarbij dieper ingegaan wordt op een individuele situatie zijn kosten verbonden.


Externe contacten

AutiTotaal onderhoudt goede contacten met hulpverleningsinstanties in Noordoost-Brabant zoals GGZ Land van Cuijk, Bureau’s Jeugdzorg Uden en Veghel.
Bovendien zijn er goede relaties met de mensen uit het onderwijsveld.