AutiTotaal

Inleiding

Thera van Erve - de la Parra

Autisme is een stoornis met vele gezichten. Dit maakt het juist zo moeilijk om deze stoornis te diagnosticeren en te begeleiden.

AutiTotaal is een hulpverleningsbureau dat gespecialiseerd advies, begeleiding en training  kan leveren aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en aan hun begeleiders in de thuissituatie, op school, vrije tijd en werk.


Thera van Erve - de la Parra

is onderwijzeres en orthopedagoge voor moeilijk opvoedbare kinderen.
Zij heeft gewerkt binnen verschillende vormen van regulier en speciaal onderwijs; zowel lager – als voortgezet onderwijs. De laatste zeven jaar was zij verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum als autismespecialiste; daarnaast had zij een eigen praktijk.

In september 2008 heeft zij haar werkzaamheden bij het Regionaal Expertise Centrum beëindigd en werkt ze nu nog alleen voor haar eigen praktijk.

Sinds lange tijd houdt zij zich bezig met kinderen en volwassen met een diagnose binnen het autistisch spectrum en heeft zij zich daarin gespecialiseerd. Als autismespecialiste heeft zij jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen en scholen.
Haar interesse voor autisme is gewekt door de kinderen in het speciaal onderwijs waaraan zij les heeft gegeven. Hun bijzondere manier van reageren en denken heeft haar er toe aangezet om zich te specialiseren in autisme. Door persoonlijke ervaringen is deze interesse in mensen met autisme alleen maar groter geworden.

Ingeschreven bij IBvA, Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

Thera is getrouwd en heeft twee grote dochters.